Hình ảnh hoạt động du học hè Philippines

Hình ảnh các hoạt động của học sinh tham gia trại hè Philippines tại trường CG Academy các năm trước